Bengkel Dalaman JPDS: Pra-Pengurusan Risiko Rasuah (CRM)

KOTA KINABALU, 02 Februari 2023 – Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah (JPDS) telah mengadakan Bengkel Dalaman bagi membincangkan Pre-Corruption Risk Management (CRM) di Pejabat Pelabuhan Kota Kinabalu.

English / Malay