SEJARAH PENUBUHAN

JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA SABAH (JPDS) TELAH DITUBUHKAN PADA AWAL TAHUN 60AN SEBAGAI SEBUAH BAHAGIAN DI BAWAH JABATAN LAUT SABAH, IAITU SEBUAH JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN SEMASA SEKITAR TAHUN 1993, JABATAN INI TELAH BERPISAH PENTADBIRANNYA DENGAN JABATAN LAUT SABAH DAN DILETAKKAN DI BAWAH SELIAAN DAN PENGAWASAN KEMENTERIAN KERJA RAYA SABAH SEBAGAI SALAH SEBUAH JABATAN PENUH.

latar belakang

JPDS MELAKSANAKAN FUNGSI DAN PERANANNYA DENGAN BERLANDASKAN PERUNDANGAN NEGERI SABAH IAITU ORDINAN PERKAPALAN SAUDAGAR 1960 DAN ENAKMEN PELABUHAN DAN DERMAGA 2002 YANG MANA MERANGKUMI HAL-HAL PELABUHAN DAN DERMAGA; PERATURAN DAN KAWALAN LALULINTAS AIR DI SELURUH PERAIRAN DI KAWASAN PELABUHAN, DERMAGA, SUNGAI, PANTAI PASANG SURUT (FORESHORE); DAN PERKAPALAN DI BAWAH 15 TAN BERDAFTAR.

JPDS MEMPUNYAI SERAMAI DUA RATUS TIGA (203) ORANG KAKITANGAN YANG DITERAJUI OLEH SEORANG PENGARAH (PEGAWAI LAUT, JUSA C, GRED VU7). BELIAU TURUT DIBANTU OLEH DUA (2) ORANG TIMBALAN PENGARAH (PEGAWAI LAUT) YANG MANA MASING-MASING BERGRED AL54 DAN AL52, DUA (2) ORANG KETUA BAHAGIAN (PEGAWAI LAUT AL48), KETUA-KETUA UNIT DARIPADA SETIAP BAHAGIAN DAN LAPAN (8) ORANG PEGAWAI PELABUHAN YANG MENGETUAI PEJABAT PELABUHAN.

PADA MASA INI, IBU PEJABAT JPDS ADALAH BERTEMPAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA JABATAN KERAJAAN NEGERI YANG TERLETAK DI PULAU LABUAN. JPDS MEMPUNYAI SEMBILAN (9) BUAH PEJABAT PELABUHAN DI SELURUH NEGERI SABAH.
English / Malay