PERUTUSAN

ASSALAMUALAIKUM,
SALAM SEJAHTERA DAN SALAM SABAH MAJU JAYA

Seperti yang semua sedia maklum, laman web adalah antara kaedah terpantas dalam penyebaran atau perkongsian maklumat. Sehubungan itu, Jabatan akan menggunakan laman web ini sebagai salah satu saluran yang berkesan bagi menyampaikan informasi-informasi terkini yang perlu disebarkan kepada orang ramai.

Diharapkan semua maklumat yang dikongsikan dalam laman web ini dapat memenuhi dan membantu semua dalam menjawab persoalan mengenai Jabatan serta perkhidmatan yang diberikan.

Tahniah dan syabas juga diucapkan kepada semua yang terlibat di dalam pembangunan laman web ini. Saya berharap laman web ini akan terus dipertingkatkan dan ditambah baik selari dengan seruan kerajaan dalam pendigitalan perkhidmatan sektor awam bagi memastikan Jabatan terus cemerlang dan proaktif di dalam memberikan maklumat dan informasi terkini Jabatan.

Akhir kata, cadangan dan penambahbaikan daripada semua adalah dialu-alukan agar keberkesanan laman web dan perkhidmatan yang disediakan dapat dipertingkatkan lagi. Sekian, terima kasih.

MASWANDIE MAIMOON
PENGARAH
JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA SABAH

PERUTUSAN

ASSALAMUALAIKUM, SALAM SEJAHTERA DAN SALAM SABAH MAJU JAYA

Seperti yang semua sedia maklum, laman web adalah antara kaedah terpantas dalam penyebaran atau perkongsian maklumat. Sehubungan itu, Jabatan akan menggunakan laman web ini sebagai salah satu saluran yang berkesan bagi menyampaikan informasi-informasi terkini yang perlu disebarkan kepada orang ramai.

Diharapkan semua maklumat yang dikongsikan dalam laman web ini dapat memenuhi dan membantu semua dalam menjawab persoalan mengenai Jabatan serta perkhidmatan yang diberikan.

Tahniah dan syabas juga diucapkan kepada semua yang terlibat di dalam pembangunan laman web ini. Saya berharap laman web ini akan terus dipertingkatkan dan ditambah baik selari dengan seruan kerajaan dalam pendigitalan perkhidmatan sektor awam bagi memastikan Jabatan terus cemerlang dan proaktif di dalam memberikan maklumat dan informasi terkini Jabatan.

Akhir kata, cadangan dan penambahbaikan daripada semua adalah dialu-alukan agar keberkesanan laman web dan perkhidmatan yang disediakan dapat dipertingkatkan lagi. Sekian, terima kasih.
Maswandie Maimoon
Pengarah
Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah
English / Malay