STATISTIK HASIL

DATA HASIL 2015 - MAC 2022

* : Penurunan hasil adalah disebabkan oleh pelaksanaan dan pematuhan SOP KKM/JKNS dalam usaha membendung penularan COVID-19.
English / Malay