STATISTIK HASIL

DATA HASIL 2015 - NOV 2021

TAHUN JUMLAH HASIL (RM)
2015
20,883,845.47
2016
37,630,261.03
2017
46,161,875.39
2018
49,857,263.78
2019
47,715,733.83
*2020
39,231,158.29
2021
67,529,968.14
* : Penurunan hasil adalah disebabkan oleh pelaksanaan dan pematuhan SOP KKM/JKNS dalam usaha membendung penularan COVID-19.

GRAF HASIL

PUNGUTAN HASIL DARI TAHUN 2015- NOV 2021

English / Malay