STATISTIK HASIL

DATA HASIL 2018 - 2022

TAHUN

JUMLAH HASIL (RM)

2018

RM 49,857,263.78

2019

RM 47,715,733.83

*2020

RM 39,231,158.29

2021

RM 70,720,844.50

2022

RM 49,477,626.83

* : Penurunan hasil adalah disebabkan oleh pelaksanaan dan pematuhan SOP KKM/JKNS dalam usaha membendung penularan COVID-19.
English / Malay