STATISTIK HASIL

DATA HASIL 2015 - OGOS 2022

TAHUN

JUMLAH HASIL (RM)

2015

RM 20,883,845.47

2016

RM 37,630,261.03

2017

RM 46,161,875.39

2018

RM 49,857,263.78

2019

RM 47,715,733.83

*2020

RM 39,231,158.29

2021

RM 70,720,844.50

2022

(Setakat Ogos)

RM 30,149,123.39

* : Penurunan hasil adalah disebabkan oleh pelaksanaan dan pematuhan SOP KKM/JKNS dalam usaha membendung penularan COVID-19.
English / Malay